بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/12/27
کل خالص ارزش دارائی ها 181,228,156,106 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 6,711,408 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 6,711,408 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 6,774,563 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 27,003

صندوق سرمایه‌گذاری باران کارگزاری کشاورزی

تاریخ آغاز فعالیت:

1389/04/15

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك كشاورزي

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي فريوران راهبرد

مدیران سرمایه گذاری:

سيده فرخ نيكو، حامد كاظمي محسن آبادي، علي جابري زاده

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت دايا رهيافت و همكاران

نمودار‌ها