بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/10/25
کل خالص ارزش دارائی ها 163,901,922,261 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 6,066,172 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 6,066,172 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 6,123,655 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 27,019

صندوق سرمایه‌گذاری باران کارگزاری کشاورزی

تاریخ آغاز فعالیت:

1389/04/15

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك كشاورزي

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي فريوران راهبرد

مدیران سرمایه گذاری:

سيده فرخ نيكو، حامد كاظمي محسن آبادي، علي جابري زاده

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت دايا رهيافت و همكاران

نمودار‌ها