بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

اخبار

عنوان تاریخ درج
الزام دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها به ثبت نام در سامانه سجام 1398/06/11
جهت اطلاع سرمایه گذاران محترم «صندوق سرمایه گذاری باران کارگزاری بانک کشاورزی» 1397/11/02
با توجه به تصمیمات مجمع مورخ 1396/08/03 ضامن نقدشوندگی از ارکان صندوق سرمایه گذاری باران کارگزاری بانک کشاورزی حذف گردید 1396/12/10
مدیران سرمایه گذاری جدید صندوق سرمایه گذاری باران کارگزاری بانک کشاورزی 1396/01/23
دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری باران کارگزاری بانک کشاورزی تا تاریخ 98/12/23به مدت 3سال تمدید گردید 1396/01/20
کاهش حداقل واحد سرمایه گذاری هر سرمایه گذار در صندوق باران کشاورزی 1395/11/10
دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری باران کارگزاری بانک کشاورزی تا تاریخ 95/12/23به مدت6ماه تمدید گردید 1395/08/01
خلاصه گزارش بازار در تاریخ ١٥ تیر ماه ١٣٩٣ 1395/07/26
خلاصه گزارش بازار در تاریخ ٩ تیر ماه ١٣٩٣ 1395/07/26
تغییر نام صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک کشاورزی 1395/06/01